Z wypożyczalni sprzętu może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje. Przed wizytą w wypożyczalni prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr tel. 536-033-570 w celu weryfikacji czy dany sprzęt jest aktualnie dostępny. W trakcie rozmowy dokonujemy rezerwacji danego sprzętu.

Za wypożyczenie sprzętu pracownik wypożyczalni pobiera zwrotną kaucję i opłatę według obowiązującego cennika.

Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu. Wypożyczający zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego sprzętu i zwrotu sprzętu w stanie używalności.

Opłaty za użytkowanie sprzętu można opłacić w kasie u pracownika wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe:

BANK ZACHODNI WBK O/SKIERNIEWICE 89 1090 2590 0000 0001 3378 7488

z dopiskiem „opłata za sprzęt np. łóżko oraz imię i nazwisko wypożyczającego zgodnie z umową”

Dowóz i zwrot sprzętu organizowany jest przez osobę wypożyczającą we własnym zakresie lub taka usługę można zamówić również u nas.

Posiadamy samochód umożliwiający przewozy sprzętów.