Opieka Medyczna

Opieka Medyczna

Rola opiekuna medycznego w życiu chorego

 

W życiu każdego chorego rola opiekuna jest wręcz nieoceniona. Przede wszystkim służy on pacjentowi wsparciem psychicznym w trudnej sytuacji. Często pomaga w codziennych obowiązkach domowych – zakupach, gotowaniu. Czasem zaangażowanie opiekuna musi być większe i obejmuje pomoc choremu w wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak poruszanie się czy jedzenie.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób w pełni profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.

 

Do głównych zadań opiekuna medycznego należą:
– czynności pielęgnacyjne (mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej i pościelowej),
– podawanie posiłków pacjentowi,
– toaleta przeciwodleżynowa,
– wymiana worka stomijnego i pielęgnacja stomii,
– karmienie przez zgłębnik.